Kraj Vysočina – stipendia VŠ: do 31. 7. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Kraj Vysočina – stipendia SŠ: do 31. 5. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

Kraj Vysočina – bezpečnost silniční dopravy: do 28. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – infrastruktura ICT: do 17. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu rozvoje výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – muzea, galerie: do 10. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – ICT: do 10. 4. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu informačních a komunikačních technologií. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – dobrovolní hasiči: do 31. 3.

Dotace Kraje Vysočina je určena na na financování místem příslušné jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – památky: do 31. 3.

Dotace Kraje Vysočina je určena na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – ZŠ: do 31. 3. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací