Než využijete níže uvedený kontaktní formulář, zkuste prosím co nejpodrobněji uvést své požadavky. Čím více toho budeme o Vašem záměru vědět, tím lépe Vám budeme moci poradit. Níže uvádíme otázky, na které je dobré ve Vašem e-mailu odpovědět, ale osnova není povinná 🙂 Nechcete-li nám některé údaje sdělit nebo je ještě neznáte, nic se neděje, určitě to dáme v komunikaci s Vámi dohromady později.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s projekty?

 • Mám jen hrubý záměr, potřebuji poradit se vším.
 • Mám detailnější představu, ale nevím, kde žádat o dotaci.
 • Mám detailnější představu, ale neumím si poradit se žádostí.
 • Mám žádost, nevím, zda je dobře, potřebuji ji zkontrolovat nebo upravit.
 • Podával/a jsem už několik přihlášek, ale žádná nevyšla, potřebuji poradit.

Čeho se projekt týká? Popište téma několika větami, včetně uvedení období, kdy se má aktivita uskutečnit.

 • Kdo je/má být žadatelem? Uveďte právní formu žadatele, zda má projekt partnery (příp. právní formu těchto partnerů).
 • Co chcete dělat a pro koho?
 • Kde má projekt probíhat?
 • Bude se na projektu nějak podílet obec, kde se aktivita uskuteční? (např. oficiální podpora, finanční spoluúčast apod.).

Tyto informace jsou důležité z hlediska vyhledání vhodných dotačních zdrojů.

Kolik peněz na projekt potřebujete?

 • Rámcově uveďte hlavní položky (např. mzdy, vybavení kanceláře, nákup auta, rekonstrukce budovy apod.).
 • Máte nějaké vlastní prostředky nebo finanční rezervu, které můžete použít pro projekt? Např. EU dotace obvykle nevyžadují oficiálně žádnou spoluúčast, ale zpožďuje se proplácení nákladů, takže příjemce obvykle musí část nákladů hradit dočasně z vlastních prostředků.

Tyto informace jsou důležité z hlediska volby vhodného dotačního titulu.

Uveďte prosím i případný další (náhradní) kontakt. Děkujeme.

 

 

(Visited 221 times, 1 visits today)