Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 31. 8. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

NTM – 2. kolo: do 24. 8. 2017

Nadace Terezy Maxové letos opět podpoří projekty zaměřené na pomoc dětem v dětských domovech a v pěstounských rodinách.

Více informací

Zlínský kraj – vodovody: do 4. 8. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na rozšiřování vodohospodářské infrastruktury v malých obcích a městských částech. Cílem je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 a místních (městských) částí do 1000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod a zlepšení zásobování pitnou vodou.

Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – stipendia VŠ: do 31. 7. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

Více informací

OP ŽP – přechody pro vodní živočichy (50. výzva): do 31. 7. 2017

Operační program Životní prostředí vypisuje výzvu pro dotace na projekty údržby či stavby nových přechodů pro zvíata, umožňujiícíh jejich migraci přes liniové a inrastrukturní stavby.

Více informací

Plzeňský kraj – datové sítě: do 28. 7. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu rozvoje optických datových sítí v Plzeňském kraji. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – vzdělávání lékařů: do 15. 7.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu specializačního vzdělávání v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v regionu kraje, která má pomoci řešit nedostatek lékařů těchto specializací v kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Karlovarský kraj – lyžařské trasy: do 15. 7.

Karlovarský kraj vyhlašuje dotaci na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v regionu kraje.

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

IROP – psychiatrická péče (výzva 54): do 30. 6. 2017

Podpora je zaměřena na deinstitucionalizaci psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Konkrétně tedy na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a ambulance poskytující rozšířené ambulantní služby v péči o osoby s duševním onemocněním.

Více informací

OPZ – dětské skupiny (výzva 132): průběžná do 30. 6. 2017

Operační program Zaměstnanost vyhlásil výzvu pro projekty na zřizování dětských skupin. Podporovanými aktivitami jsou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. V rámci OPZ lze tedy poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:

  • dětská skupina pro veřejnost,
  • podniková dětská skupina.

Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

MŽP – pitná voda: do 30. 6. 2017

Ministerstvo životního prostředí vypsalo výzvu na dotace podporující průzkum nových zdrojů pitné vody. Výzva je zaměřena na podporu průzkumu, navržení a realizaci technických prací pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů.

Více informací

SFŽP – ekologické inovace: do 30. 6. 2017

O dotaci  200 tis. Kč – 50 mil. Kč mohou požádat předkladatelé inovačních projektů, které se zaměřují na řešení problémů v následujících oblastech:

Více informací