Dotační encyklopedie

Řešíte aktuální grantový problém a potřebujete detailní informace z účetní, legislativní, mzdové problematiky. Na webu je přehršel informací, které se ale nevztahují k problematice vaší dotace, jsou příliš obecné nebo si nejste jisti, zda jsou aktuální.

Připravili jsme pro vás „dotační encyklopedii“, kde vysvětlujeme jednotlivé odborné termíny, upřesňujeme jejich specifika v dotačních projektech, rizika nebo příležitosti jejich využití. Postupně tuto encyklopedii budeme rozšiřovat o témata řešení jednotlivých konkrétních problémů v projektech, plánování, řízení rizik, budeme upozorňovat na nejčastější chyby při administraci či realizaci projektů.

Dotační encyklopedii najdete na adrese https://www.forendors.cz/cattus. Do komentářů k jednotlivým článkům můžete psát tematické dotazy či připomínky či další problémy, která vás zajímají a rádi byste si přečetli článek věnovaný danému tématu.

Věříme, že vám tato platforma bude k užitku a pomůže vám s přípravou a realizací vašich projektů.

Děkujeme!

Naši milí klienti,

dnes jsme tu s velkým díkem a ještě větším úsměvem na tváři. Proč? Protože jste nám umožnili dosáhnout úžasného milníku – získání dotací pro vaše skvělé projekty v hodnotě celkem 750 milionů Kč! To je víc peněz, než si dokážeme představit (no dobře, dokážeme – pro převoz této částky v pětitisícových bankovkách bychom potřebovali buď 9 standardních Fabií, nebo 3 Fabie combi se sklopenými zadními sedadly; bankovky naskládané vedle sebe by zabraly cca 1/4 fotbalového hřiště 😊), takže nám nezbývá než vám poděkovat.

Děkujeme, že jste s námi spolupracovali a umožnili nám být součástí vašich projektů!

Stč. kraj upravil podmínky památkových grantů

Už pro aktuální žádosti na rok 2021 změnil Středočeský kraj podmínky Fondu kultury a obnovy památek. Nově lze žádat ve 3 oblastech:

  • ZCELA NOVĚ: Živá kultura (akce) – max. 50 % nákladů na činnost organizace (podmínkou je fungování na dobrovolnické bázi).
  • Knihovny: prioritou r. 2021 jsou technická řešení pro práci s veřejností, databázové systémy apod.
  • Památky: NOVĚ možno žádat i na přípravu projektu opravy památky, tj. na restaurátorské průzkumy, stavebně-historické průzkumy apod. (nikoli na přípravu grantové žádosti). Podmínkou žádostí o „přípravné práce“ je, že opravy musejí začít do 5 let od zahájení těchto příprav.

Plzeňský kraj – lesní oplocenky: do 31. 3. 2018

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu zřizování nových oplocenek chránících lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.

Více informací

Liberecký kraj – lesnictví: do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu ochrany lesa a prevence proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.  Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 30. 11. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

MŽP – domovní čističky odpadních vod: průběžná do 30. 11. 2017

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Více informací

Česká pojišťovna – různé oblasti: do 17. 11. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 16. 11. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace mládeže: do 16. 11. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 6. 11. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

Plzeňský kraj – krizová pomoc po pohromách: do 31. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu obnovy majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

Více informací

Plzeňský kraj – individuální dotace: do 31. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu aktivit, pro které nejsou vypsány standardní dotační tituly. Individuální dotace jsou udělovány z fondu hejtmana (OKHE).

Více informací