Dotační encyklopedie

Řešíte aktuální grantový problém a potřebujete detailní informace z účetní, legislativní, mzdové problematiky. Na webu je přehršel informací, které se ale nevztahují k problematice vaší dotace, jsou příliš obecné nebo si nejste jisti, zda jsou aktuální.

Připravili jsme pro vás „dotační encyklopedii“, kde vysvětlujeme jednotlivé odborné termíny, upřesňujeme jejich specifika v dotačních projektech, rizika nebo příležitosti jejich využití. Postupně tuto encyklopedii budeme rozšiřovat o témata řešení jednotlivých konkrétních problémů v projektech, plánování, řízení rizik, budeme upozorňovat na nejčastější chyby při administraci či realizaci projektů.

Dotační encyklopedii najdete na adrese https://www.forendors.cz/cattus. Do komentářů k jednotlivým článkům můžete psát tematické dotazy či připomínky či další problémy, která vás zajímají a rádi byste si přečetli článek věnovaný danému tématu.

Věříme, že vám tato platforma bude k užitku a pomůže vám s přípravou a realizací vašich projektů.

Děkujeme!

Naši milí klienti,

dnes jsme tu s velkým díkem a ještě větším úsměvem na tváři. Proč? Protože jste nám umožnili dosáhnout úžasného milníku – získání dotací pro vaše skvělé projekty v hodnotě celkem 750 milionů Kč! To je víc peněz, než si dokážeme představit (no dobře, dokážeme – pro převoz této částky v pětitisícových bankovkách bychom potřebovali buď 9 standardních Fabií, nebo 3 Fabie combi se sklopenými zadními sedadly; bankovky naskládané vedle sebe by zabraly cca 1/4 fotbalového hřiště 😊), takže nám nezbývá než vám poděkovat.

Děkujeme, že jste s námi spolupracovali a umožnili nám být součástí vašich projektů!

Stč. kraj upravil podmínky památkových grantů

Už pro aktuální žádosti na rok 2021 změnil Středočeský kraj podmínky Fondu kultury a obnovy památek. Nově lze žádat ve 3 oblastech:

  • ZCELA NOVĚ: Živá kultura (akce) – max. 50 % nákladů na činnost organizace (podmínkou je fungování na dobrovolnické bázi).
  • Knihovny: prioritou r. 2021 jsou technická řešení pro práci s veřejností, databázové systémy apod.
  • Památky: NOVĚ možno žádat i na přípravu projektu opravy památky, tj. na restaurátorské průzkumy, stavebně-historické průzkumy apod. (nikoli na přípravu grantové žádosti). Podmínkou žádostí o „přípravné práce“ je, že opravy musejí začít do 5 let od zahájení těchto příprav.

Komentář: situace je horší, než MMR připouští

Ministryně Karla Šlechtová (MMR) se domnívá, že po roce 2020 je ohroženo čerpání dotací z EU, neboť dle ní EU nemá ujasněnu strategii rozdělování dotací v příštím rámcovém programu. Věci se ovšem mají trochu jinak:

Více informací

„Dešťovka“ vypršela

Nová dotace Ministerstva životního prostředí na opatření k zachytávání srážkové vody, byla vyčerpána hned první den spuštění. Ačkoli MŽP připravilo pro tyto účely 100 mil. Kč, objem podaných žádostí ji takřka vyčerpal již po několika hodinách od spuštění programu.

Více informací

NKÚ kritizuje GAČR za přílišnou podporu základního výzkumu, ta kritiku odmítá

Kam se bude dále vyvíjet podpora základního výzkumu v ČR?

Národní kontrolní úřad (NKÚ) v minulých měsících provedl hloubkovou kontrolu v Grantové agentuře České republiky (GAČR), která je po zrušení Grantové agentury Akademie věd jedinou státní agenturou podporující základní výzkum. Kontrola byla zaměřena na rozdělování dotací v letech 2011-15. NKÚ ve výsledcích své kontroly kritizoval GAČR za to, že málo podporuje orientovaný/aplikovaný výzkum.

Více informací

Modernizace sportovišť – výsledky zveřejněny

Před několika minutami Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky dotačních žádostí o financování modernizace sportovišť. Dotace pro rok 2017 obdržely spolky a obce:

Více informací

Modernizace sportovišť mohou letos začít dříve

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letošním roce poskytne 483 mil. Kč na modernizaci sportovišť. Tato částka bude navýšena ještě o 16 mil. Kč, které na tento účel nebyly využity v loňském roce. MŠMT také slibuje zaslat finance příjemcům dotací o 6 měsíců dříve než loni, aby bylo možno je vyčerpat efektivně.

Více informací

Sleva pro slušné lidi

Chceme podporovat slušné lidi – takové, kteří stejně jako my v životě hrají fér. Bezúhonné, normální, důvěryhodné. Proto nabízíme slevu 10 % na naše služby držitelům zbrojního průkazu. Nabídka platí od data zveřejnění do 31. 3. 2017.

Více informací

Dotace na energetické úspory se nečerpají, jsou příliš složité

Přílišná administrativní složitost při čerpání dotačních titulů na energetické úspory již vykazuje první hmatatelné „výsledky“. České republice reálně hrozí, že přijde o desítky miliard Kč vinou nedočerpání přidělených dotací. Opakuje se tak situace ze 7. rámcového programu v letech 2007-13.

Více informací