Komentář: situace je horší, než MMR připouští

Ministryně Karla Šlechtová (MMR) se domnívá, že po roce 2020 je ohroženo čerpání dotací z EU, neboť dle ní EU nemá ujasněnu strategii rozdělování dotací v příštím rámcovém programu. Věci se ovšem mají trochu jinak:

Více informací

„Dešťovka“ vypršela

Nová dotace Ministerstva životního prostředí na opatření k zachytávání srážkové vody, byla vyčerpána hned první den spuštění. Ačkoli MŽP připravilo pro tyto účely 100 mil. Kč, objem podaných žádostí ji takřka vyčerpal již po několika hodinách od spuštění programu.

Více informací

NKÚ kritizuje GAČR za přílišnou podporu základního výzkumu, ta kritiku odmítá

Kam se bude dále vyvíjet podpora základního výzkumu v ČR?

Národní kontrolní úřad (NKÚ) v minulých měsících provedl hloubkovou kontrolu v Grantové agentuře České republiky (GAČR), která je po zrušení Grantové agentury Akademie věd jedinou státní agenturou podporující základní výzkum. Kontrola byla zaměřena na rozdělování dotací v letech 2011-15. NKÚ ve výsledcích své kontroly kritizoval GAČR za to, že málo podporuje orientovaný/aplikovaný výzkum.

Více informací

Modernizace sportovišť – výsledky zveřejněny

Před několika minutami Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky dotačních žádostí o financování modernizace sportovišť. Dotace pro rok 2017 obdržely spolky a obce:

Více informací

Modernizace sportovišť mohou letos začít dříve

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letošním roce poskytne 483 mil. Kč na modernizaci sportovišť. Tato částka bude navýšena ještě o 16 mil. Kč, které na tento účel nebyly využity v loňském roce. MŠMT také slibuje zaslat finance příjemcům dotací o 6 měsíců dříve než loni, aby bylo možno je vyčerpat efektivně.

Více informací

Sleva pro slušné lidi

Chceme podporovat slušné lidi – takové, kteří stejně jako my v životě hrají fér. Bezúhonné, normální, důvěryhodné. Proto nabízíme slevu 10 % na naše služby držitelům zbrojního průkazu. Nabídka platí od data zveřejnění do 31. 3. 2017.

Více informací

Dotace na energetické úspory se nečerpají, jsou příliš složité

Přílišná administrativní složitost při čerpání dotačních titulů na energetické úspory již vykazuje první hmatatelné „výsledky“. České republice reálně hrozí, že přijde o desítky miliard Kč vinou nedočerpání přidělených dotací. Opakuje se tak situace ze 7. rámcového programu v letech 2007-13.

Více informací

MMR chystá dotace pro vybavení záchranných složek na venkově

Ministerstvo pro místní rozvoj v nejbližších dnech vypíše novou výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu, která bude určena na nákup techniky a vybavení a pro stavební úpravy nebo vybudování zcela nových stanic pro hasiče, záchrannou službu a policii.

Více informací

MŠMT přidá regionálním školám na investice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový dotační program, který by měl podpořit menší školy v regionech. Investiční prostředky budou určeny na výstavby, přístavby nebo rekonstrukce škol tak, aby bylo možno rozšířit jejich kapacity (především na 1. stupni). Dotace bude možno využít také na rozšíření školních klubů a družin.

Více informací

Výzva 132 na zřizování dětských skupin vyčerpána

Jen 6 hodin stačilo na to, aby byla vyčerpána celá alokace výzvy č. 132 operačního programu Zaměstnanost na projekty zřizování dětských skupin. Aplikace pro podávání žádostí o dotaci v této výzvě byla spuštěna 1. února 2017 v 8.00 hod. a již ve 14.00 hod. Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách https://www.esfcr.cz/vyzva-132-opz uveřejnilo informaci, že alokovaná částka 350 mil. Kč byla v objemu podaných žádostí překročena o 650 mil. Kč.

Více informací