V této sekci v budoucnu naleznete seznamy různých poskytovatelů dotací, spolu s našimi hodnoceními a doporučeními. Hodnocení jsou založena na našich praktických zkušenostech s konkrétním poskytovatelem a jsou proto zcela subjektivní.

Přehled dotačních zdrojů je rozdělen podle právních forem poskytovatelů. V ČR je evidováno okolo 600 nadací, téměř 1 600 nadačních fondů, své programy mají také magistráty (dohromady téměř 800), města a obce, případně větší firmy. Nezapomeneme samozřejmě ani na EU fondy. Celkový počet jednotlivých dotačních titulů se pohybuje mezi 6 až 8 tisíci ročně (bez zahraničních). Uvítáme, když nám sdělíte, které konkrétní dotační zdroje Vás zajímají, jejich hodnocení budeme zveřejňovat přednostně.

  • Nadace
  • Nadační fondy
  • Krajské dotace
  • Národní zdroje
  • EU dotace
  • Ostatní zdroje
(Visited 186 times, 1 visits today)