Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu rozvoje výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

  • rozvoj stávající základní komunikační infrastruktury,
  • pokrytí míst s nedostatečnou dostupností internetu,
  • zlepšení rychlosti a kvality přístupu k internetu a
  • zlepšení dostupnosti služeb mobilních sítí prostřednictvím zlepšení dostupnosti signálu GSM.

Veškeré aktivity realizované v rámci tohoto grantového programu nesmí mít negativní vliv na volnou soutěž a tržní prostředí.r

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obce na území Kraje Vysočina,
  • svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem.
(Visited 40 times, 1 visits today)