Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

  • Champagne-Ardenne (Francie),
  • Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko),
  • Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina),
  • Nitranský samosprávný kraj (Slovensko),
  • Hubei (Čína),
  • Minská oblast (Bělorusko),
  • Tampere (Finsko).

Podporovanými aktivitami jsou:

  • studia žáků vysokých škol ve školách v partnerských regionech po dobu jednoho školního roku (cca 10 měsíců).

Oprávněnými žadateli jsou:

  • fyzické osoby, které mají ukončený bakalářský stupeň vzdělání na české nebo zahraniční vysoké škole v případě žádosti o podporu dvouletého magisterského studia, ukončený magisterský stupeň vzdělání na české nebo zahraniční vysoké škole v případě žádosti o podporu doktorandského studia nebo ukončené maturitní studium na české nebo zahraniční střední škole v případě žádosti o podporu bakalářského studia nebo více než dvouletého magisterského studia; trvalý pobyt na území Kraje, a to nejméně po dobu jednoho roku před podáním žádosti; jsou státním občanem České republiky; jsou přijaty ke studiu na zahraniční veřejné vysoké škole v partnerském regionu, které je předmětem žádosti; e) je v době podání žádosti mladší než 35 let.

Stipendium je určeno na úhradu dopravy, ubytování a školné. O stipendium lze žádat pouze 1x.

(Visited 61 times, 1 visits today)