Pro organizace i jednotlivce provádíme korektury (ČJ) širokého spektra textů (odborné, beletrie, studentské práce apod.). Vašim požadavkům vycházíme vstříc nejčastěji požadovanými službami:

  • gramatická korektura,
  • stylistická korektura.

Gramatická korektura zahrnuje opravu překlepů a základního pravopisu. Nezahrnuje úpravy slohu, tedy například sjednocování použitých dublet, opravy vyšinutí z vazeb, nevhodně použitých slov apod.

Stylistická korektura zahrnuje kromě oprav překlepů a základní gramatiky také posouzení slohu, tedy opravy, které zaručí textu nejen gramatickou správnost, ale dodají mu také čtivost.

Korektury nejsou zaměřeny na ověřování správnosti uváděných informací či posuzování kvality dodaného textu. Tyto práce jsou již pracemi redakčními.

(Visited 220 times, 1 visits today)