Česká pojišťovna – různé oblasti: do 17. 11. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 16. 11. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace mládeže: do 16. 11. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

SFŽP – ekologické inovace: do 30. 6. 2017

O dotaci  200 tis. Kč – 50 mil. Kč mohou požádat předkladatelé inovačních projektů, které se zaměřují na řešení problémů v následujících oblastech:

Více informací

Prazdroj lidem: do 15. 6. 2017

Plzeňský Prazdroj vyhlašuje dotační program na podporu komunitních akcí a vzdělávacích veřejně prospěšných aktivit ve vztahu k oživování veřejného prostoru v Plzni. Podporovanými aktivitami jsou například:

Více informací

TAČR – δ – experimentální vývoj: do 31. 5. 2017

Technologická agentura České republiky vypisuje dotace na podporu výzkum v programu DELTA (δ) – experimentální vývoj. Podpora je zaměřena na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Česká pojišťovna – různé oblasti: do 19. 5. 2017

Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

Více informací

Radegast lidem: do 15. 5. 2017

Nošovický Radegast vyhlašuje dotační program na podporu péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech.  Místem realizace projektů je okolí pivovaru v Nošovicích (na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín). Podporovanými aktivitami jsou:

Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 12. 5. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace mládeže: do 12. 5. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací