Máte nápad, záměr, ideu, prostě chcete dělat něco zajímavého, užitečného? Ale nevíte, kde na to získat finance… Můžeme Vám pomoci:

  • Váš nápad s Vámi zkonzultujeme a společně zjistíme, zda je vhodný pro projekt. V případě, že máte zatím pouze rámcovou ideu, pomůžeme Vám ji konkretizovat.
  • Zjistíme pro Vás dotační možnosti pro Váš projekt a sestavíme harmonogram prací nutných pro podávání přihlášek a uskutečnění projektu.
  • Vyhledáme pro Vás vhodný typ grantu (např. vědecká a badatelská činnost, ekologie, menšinové školství a vzdělávání handicapovaných, sociální a zdravotní činnost, prevence sociálně patologických jevů, prezentace v různých typech médií, kultura, práce občanských sdružení a mnoho dalších).
  • Poradíme Vám strategii podávání přihlášek – podle typu projektu, s ohledem na výši žádané dotace a předpokládané období uskutečnění projektu doporučíme nejvhodnější poskytovatele finančních prostředků.
  • Pomůžeme s vypracováním a podáním konkrétních dotačních žádostí.

Podle Vašich časových možností či zkušeností s dotacemi pro Vás můžeme vypracovat celou žádost, nebo pouze některé části. Grantové přihlášky obvykle obsahují:

  • administrativní část,
  • rozvržení a strukturace rozpočtu a jeho zdůvodnění,
  • zdůvodnění navrhovaného projektu,
  • biografické údaje řešitelů u grantů, kde je vzhledem k jejich zaměření nutno prokazovat např. odbornou kvalifikaci,
  • další nutné úkony dle přesných pravidel zadavatelů.

Jsme „certifikovanými projektovými specialisty“ (Certified Project Manager Professional) podle standardů International Project Management Association (IPMA). Vašim projektům tak zaručujeme nejen vysokou kvalitu zpracování v primární fázi žádosti o grant, ale můžeme Vám pomoci i s manažerským řízením v jeho průběhu či pro Vás zhotovit nezávislé hodnocení projektu po jeho ukončení, viz Projektový management.

(Visited 384 times, 1 visits today)