Dotace Kraje Vysočina je určena na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

předprojektové práce, např.

  • statické posudky,
  • restaurátorské průzkumy,
  • stavebně historické průzkumy,
  • stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů,
  • archeologické výzkumy a další.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • vlastníci kulturních památek, popř. jejich souborů prohlášených podle § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za kulturní památky nebo zapsaných do státních seznamů kulturních památek podle dřívějších právních předpisů ve smyslu § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Dotace může činit až 30 tis. Kč, max. 60 % celkových nákladů.

(Visited 34 times, 1 visits today)