Máte projekt, ale setkali jste se s problémem, který neumíte vyřešit? Nebo jste donátor, který chce mít přehled o jím podporovaných projektech i z jiného zdroje, než jsou průběžné či závěrečné zprávy? Fyzickým i právnickým osobám nabízíme nezávislé supervize projektů:

  • Pravidelné schůzky (obvykle 1× za 1 nebo 2 měsíce), při nichž posoudíme, jakého pokroku projekt dosáhl.
  • Průběžně můžeme sledovat personální, materiální, finanční, legislativní, kapacitní či jiná rizika, která se mohou v průběhu projektu vyskytnout, a již v předstihu dokážeme navrhnout opatření k jejich minimalizaci.
  • Poradíme, jak se vypořádat s odchylkami nebo dokonce problémy, které se nutně vyskytnou u každého projektu, tak, aby nebyl ohrožen hlavní cíl projektu.
  • Nezávisle posoudíme úroveň vedení povinné i pomocné dokumentace a případně navrhneme taková zlepšení, aby nebylo ohroženo poskytování dotací donátorem z těchto důvodů.
  • Příjemcům dotací dodáme v pravidelných časových intervalech supervizní zprávy zaměřené především na slabá místa projektu a návrhy na jejich řešení.
  • Pro poskytovatele dotací v pravidelných časových intervalech zhotovíme nezávislé supervizní zprávy o průběhu projektu.

Dle našich dosavadních 24letých zkušeností se každý projekt ve svém průběhu někdy setká s problémem, který jej ohrožuje. Ne vždy je projektovým týmem správně odhadnut a řešen – prostě proto, že lidé v projektu jsou odborníky ve svých činnostech, ale projektový management je pro ně novým oborem. Je prosto dobré mít „přítele na telefonu“ i v této oblasti.

(Visited 234 times, 1 visits today)