• ADASH – pěvecký sbor (kultura),
 • Centrum biblických studií UK a AV ČR (výzkum a vývoj),
 • Centrum Mana – Komunitní centrum Mana,
 • Církev československá husitská,
 • Českobratrská církev evangelická (investiční projekty),
 • Divadlo Miriam, Praha (kultura),
 • fyzické osoby (zemědělství, rybářství, podpora podnikání),
 • Hospic Dobrého pastýře, Čerčany (stavba a vybavení hospice – investiční granty, provoz sociálních služeb, EU projekty),
 • Millenium Dance Team Mělník (kultura),
 • obce (opravy kulturních památek, cestovní ruch, agroturistika),
 • Společnost křesťanů a Židů, o. s. (publikační granty),
 • QQ Studio Ostrava (podpora podnikání),
 • Univerzita Karlova (výzkum a vývoj, rozvojové projekty, sociální služby, EU projekty),
 • Vršovické divadlo (kultura),
 • základní a střední školy (vzdělávání, péče o zaměstnance).

Průměrná úspěšnost námi podaných grantů, procházejících hodnoticím procesem (výzkumné projekty, EU projekty, dotace ministerstev, krajů, obcí, nadací), od r. 2000 dosud: 88 %.

Průměrná úspěšnost námi podaných žádostí o dotace s nárokovým plněním (EU dotace na pro základní a střední školy na základě šablon apod.) od r. 2000 dosud: 99 %.

Celkové množství získaných dotací od r. 2000 dosud (zaokrouhleno): 750 mil. Kč.

Nejvyšší jednotlivá získaná dotace (zaokrouhleno): 43 mil. Kč = 94 % požadované částky (investiční grant).

Nejnižší jednotlivá získaná dotace (zaokrouhleno): 15 tis. Kč = 100 % požadované částky (příspěvek na uspořádání letního tábora).

Není malých projektů. Jsou jen malé cíle.

(Visited 222 times, 1 visits today)