Dotace Kraje Vysočina je určena na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

  • systematická tvorba sbírek,
  • mimořádná akvizice věci nebo souboru věcí

Oprávněnými žadateli jsou:

  • příspěvkové organizace zřizované Krajem na úseku kultury a spravujícím v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Dotace může činit až 100 % celkových nákladů.

(Visited 43 times, 1 visits today)