Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 30. 11. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

NROS – překlenovací úvěr: do 6. 11. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

VDV – Fond vzdělání: do 25. 8. 2017

O stipendium nebo jednorázový příspěvek mohou žádat studenti SŠ, VOŠ, VŠ v České republice.

Více informací

NROS – překlenovací úvěr: do 25. 9. 2017

Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Více informací

VDV – Senior: do 20. 9. 2017

Výbor dobré vůle Olgy Havlové v programu Senior nabízí pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

Více informací

VDV – paliativní péče: do 20. 9. 2017

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Více informací

Nadace Sophia – SŠ, VŠ, stipendia: do 31. 8. 2017

Nadace Sophia poskytuje příspěvky středním a vysokým školám na jejich aktivity v oblasti ekonomie a práva a stipendia studentům SŠ a VŠ především (nikoli však výhradně) těchto oborů. Ročně nadace podpří okolo 20 projektů či studentů částkou do 10 tis. Kč.

NTM – 2. kolo: do 24. 8. 2017

Nadace Terezy Maxové letos opět podpoří projekty zaměřené na pomoc dětem v dětských domovech a v pěstounských rodinách.

Více informací

Nadace Dětský mozek – zdravotnictví: do 15. 5. 2017

Nadace Dětský mozek od svého vzniku v roce 1992 všestranně podporuje děti i dospělé s postižením nervového systému na území České republiky. Pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám s postižením nervového systému nebo udělováním finančních grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).

Více informací

NROS – raná péče: do 12. 5. 2017

Nadace rozvoje občanské společnosti vypisuje výzvu pro dotace na podporu včasné krizové pomoci dětem (děti a mládež do 18 let). Prioritou programu Včasná péče je raná péče o dítě raného věku (0–7 let) se zdravotním postižením, pečující osoby, členové rodin těchto dětí, pracovníci služeb rané péče, osoby prvního kontaktu s rodiči po diagnostikování zdravotního ohrožení či postižení dítěte. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací