Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu informačních a komunikačních technologií. Podporovanými aktivitami jsou:

  • Webové stránky a elektronické služby. Titul je zaměřen  na pokročilejší formy webů, elektronických služeb a používaných technologií, se zaměřením na nadstavby a vylepšení (např. vkládání dynamických prvků, redakční systémy, užití aplikací informujících o agendách, úplné elektronické podání, zvýšení dostupnosti stránek pro postižené občany, externí a interní sekce, marketingové nástroje, interaktivní procházky, podpora Web 2.0 a HTML 5, integrace sociálních sítí, GIS atd.), podpora souladu se standardem W3C a BFW (podpora pro nevidomé), integrace autentizačních a federalizačních služeb (eIDAS, EDUID, NIA), rozvoj služeb open-data.
  • Bezpečnost dat a virtualizace. Titul je zaměřen na zvýšení úrovně bezpečnosti ICT pomocí HW / SW / organizačních opatření (podpořena budou konkrétní témata v oblasti antivirové a antispamové ochrany, aktualizace OS, síťové bezpečnosti, zálohování a archivace dat včetně řešení komplexní bezpečnostní politiky, dále digitalizace a dlouhodobá archivace). Včetně realizace opatření navazujících na zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Serverová a desktopová virtualizace, SW i HW pro virtualizaci, vysokou dostupnost a disaster-recovery řešení. Snižování nákladů na provoz HW, navýšení životnosti popř. cyklu obnovy HW.
  • Vzdělávání. Titul je zaměřen na zvýšení úrovně vzdělanosti v oblasti ICT (úroveň uživatelská i odborná), podpořeny budou projekty zaměřené na vzdělávání znevýhodněných skupin (digital divide), vzdělávání jednotlivých skupin uživatelů v oblasti ICT bezpečnosti, zejména mladistvých a seniorů.

V rámci programu nebudou podporovány komerční prezentace firem.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obce na území Kraje Vysočina,
  • svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
  • příspěvkové organizace zřizované obcemi a krajem,
  • spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pouze webové stránky a vzdělávání).
(Visited 34 times, 1 visits today)