Konzultační služby

Přestože máme cca 88% úspěšnost při podávání grantových přihlášek, úplnou jistotu úspěchu Vám slíbit nemůžeme. Proto pro Vás máme fér nabídku: část rizika spojeného s podáváním grantových přihlášek bereme na sebe.

Při zhotovení kompletní grantové přihlášky naší společností zaplatíte jen 50 % celkové ceny. Druhou polovinu pouze v případě, kdy bude žádost úspěšná.

Konzultace k projektu – 1. hodina zdarma
Konzultace k projektu – 2. a další hodina 600 Kč/hod.
Tvorba žádosti o dotaci 600 Kč/hod.
Posouzení Vámi vypracované žádosti o dotaci – „hodnocení nanečisto“         (cca 2-3 hodiny) 1 000 Kč/hod.
Hodnocení projektu – posudky 1 000 Kč/hod.
Supervize projektu 1 200 Kč/hod.

1. hodina konzultace k novému projektu je zdarma, 2. a další hodina 600 Kč, účtováno je po započatých 15 minutách.

Tvorba projektové žádosti = 600 Kč/hod. Příklady (uvedené ceny jsou orientační a vždy závisejí na složitosti projektu a míře spolupráce zákazníka):

 • Granty obcí či městských částí = cca 24−40 hodin.
 • Granty krajů a ministerstev = cca 30−48 hodin (dle rozsahu projektu).
 • Granty soukromých nadací = cca 24−60 hodin.
 • EU projekty (měkké projekty), Norské fondy  = min. 40 hodin, obvykle okolo 80-100 hodin, rozsáhlé a složité projekty s více partnery okolo 130 hodin nebo více.
 • EU projekty investičního charakteru (IROP) = min. 80 hodin, dle rozsahu projektu, počtu partnerů aj.
 • Vědecké projekty (GAČR, TAČR, NATO…) = min. 40 hodin.
 • zahraniční donátoři (bruselské granty, zahraniční nadace aj.): od 40 h výše. Součástí ceny nejsou náklady na překlad žádosti do jazyka vyžadovaného donátorem.

Dlouhodobým a ověřeným zákazníkům nabízíme spolupráci na provizní bázi. Zákazník neplatí zhotovení každé jednotlivé přihlášky zvlášť, ale jen podíl z udělené dotace, platí tedy jen v případě, že žádost o grant byla úspěšná. Výše odměn stanovená procentuálním způsobem:

 • přidělená jednotlivá dotace do 500 tis. Kč/rok = 8 %,
 • přidělená jednotlivá dotace od 500 001 do 1 mil. Kč/rok =  6,5 %,
 • přidělená jednotlivá dotace 1 000 001 do 1,5 mil. Kč/rok = 5 %,
 • přidělená jednotlivá dotace od 1 500 001 Kč/rok výše = cena smluvní.

Pro účely určení procenta odměny se jednotlivé dotace udělené v daném kalendářním roce nesčítají. Formu spolupráce je nutno dohodnout předem a později ji nelze měnit. V případě odměny stanovené procentuálním způsobem má zakázka takového objednatele vyšší prioritu při využívání našich kapacit a objednateli také nejsou účtovány expresní příplatky.

Dodací lhůty pro grantové přihlášky

Objednáno nejpozději 1 měsíc před datem uzávěrky základní cena
Objednáno 30−24 dní před datem uzávěrky +50 %
Objednáno 17−23 dní před datem uzávěrky +100 %
Objednáno 10−16 dní před datem uzávěrky +250 %

Přijetí expresní objednávky bohužel nemůžeme garantovat, vždy bude záležet na konkrétní situaci a vytíženosti našich pracovníků. Doporučujeme proto Váš projektový záměr s námi konzultovat co nejdříve – budete mít čas si vše dobře promyslet a zajistíte si tak nejnižší ceny.

Hlavní uzávěrková období jsou cca březen-červen a září-prosinec.

(Visited 2 746 times, 1 visits today)