Administrace projektu

Administrace projektů kromě EU projektů (do 12 měs. trvání) 8 % z celkové dotace celkem
Administrace EU projektu – projektová část 5,5 % z celkové dotace / počtem měsíců projektu, min. 24 000 Kč/měs., fakturace měsíčně
Administrace EU projektu – finanční část 5,5 % z celkové dotace / počtem měsíců projektu, min. 24 000 Kč/měs., fakturace měsíčně
Administrace EU projektu – projektová i finanční část 9,5 % z celkové dotace / počtem měsíců projektu, min. 42 000 Kč/měs., fakturace měsíčně

Doporučené mzdové rozpětí pro finanční a projektové manažery EU projektů je 33−49 900 Kč hr./1,0 úvazek. Zaměstnáte-li v projektu projektového manažera na 0,5 úv. a finančního manažera na 0,5 úv., měsíční náklady budou 33−49 900 Kč hr. + odvody = 44 220−66 860 Kč/1,0 úv.

Konzultační služby

Konzultace k projektu – 1. hodina zdarma
Konzultace k projektu – 2. a další hodina 600 Kč/hod. (účtováno každých započatých 15 min.)
Krizový management 1 200 Kč/hod. nebo 40 000 Kč/týden (dle výhodnosti pro zákazníka)
Supervize projektu 1 200 Kč/hod.
Dílčí analytické práce 1 200 Kč/hod.

Dílčí analytické práce jsou například (nikoli však výhradně):

 • analýza cílových skupin (zákazníků) projektu;
 • analýza cíle projektu;
 • určení nástrojů, jak tohoto cíle dosáhnout;
 • určení potřebných zdrojů (finanční, lidské, materiální, know-how a jiné);
 • analýza možností, zda je subjekt schopen se svými zdroji zamýšlený projekt uskutečnit;
 • analýza příležitostí projektu;
 • analýza rizik a návrh řešení, jak jim předejít, pokud je to ve fázi plánování možné;
 • rozvržení projektu do časových etap, určení kontrolních bodů projektu – rozvržení etap do jednotlivých činností a nalezení jejich optimální návaznosti tak, aby byly splněny požadavky na čas, kvalitu, finanční náročnost, lidské zdroje či jiná hlediska zadavatele projektu;
 • v případě různých možností postupu v projektu dle různých hledisek navržení několika možných variant s přehledem jejich kladů a záporů;
 • stanovení kontrolovatelných výstupů jednotlivých etap projektu (milníků);
 • sestavení optimálního plánu projektu při respektování výsledků výše uvedených analýz;
 • analýza projektu z hlediska jeho průběhu, kvality, využití zdrojů, splnění plánovaných cílů a spokojenosti cílové skupiny;
 • zpráva o projektu, zahrnující pozitivní i negativní zkušenosti a navrhující možná řešení pro příští projekt;
 • zhodnocení průběhu projektu z hlediska souladu plánu a skutečnosti;
 • analýza krizových momentů projektu, jejich příčin, následků a kvality provedených řešení;
 • analýza efektivity využití finančních, lidských, materiálních a jiných zdrojů, případně návrh na zlepšení;
 • analýza časového rozvržení projektu ve vztahu k následnému skutečnému průběhu, označení slabých míst plánování, návrh řešení.
 • celkové vyhodnocení projektu.
(Visited 673 times, 1 visits today)