Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu projektů v oblasti zkvalitňování zázemí pro povinnou školní docházku. Podporovanými aktivitami jsou:

  • zkvalitnění zázemí pro povinnou školní docházku,
  • udržet kapacity stávajících základních škol a zároveň zlepšit jejich prostředí a vybavenost,
  • zajistit technického zhodnocení, opravy, nebo dovybavení sociálních zařízení, kuchyní, výdejen stravy a jídelen v budovách základních škol. Pokud je dotčené stravovací zařízení součástí společného objektu základní a mateřské školy, musí počet obsluhovaných žáků školního věku ke dni podání žádosti o dotaci převyšovat počet obsluhovaných dětí předškolního věku.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • právnická osoba vykonávající činnost základní školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.,
  • zřizovatel právnické osoby vykonávající činnost základní školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.

Dotace může činit až 120 tis. Kč, max. 50 % celkových nákladů.

(Visited 37 times, 1 visits today)