Dotace Kraje Vysočina je určena na podporu zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích I., II. a III. třídy. Podporovanými aktivitami jsou:

  • osvětlení nových nebo stávajících přechodů pro chodce (přechody v místě zvýšeného pohybu chodců) na silnicích I., II. a III. třídy,
  • výstavba a oprava nástupišť podél autobusových zastávek určených pro linkové spoje,
  • výstavba a oprava přístřešků a čekáren.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obce na území Kraje Vysočina.

Dotace může činit max. 50 % celkových nákladů projektu.

(Visited 41 times, 1 visits today)