Dotace Kraje Vysočina je určena na stipendium pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Partnerským nebo spolupracujícím regionem Kraje Vysočina se rozumí:

  • Champagne-Ardenne (Francie),
  • Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko),
  • Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina),
  • Nitranský samosprávný kraj (Slovensko),
  • Hubei (Čína),
  • Minská oblast (Bělorusko),
  • Pirkanmaa (Finsko).

Podporovanými aktivitami jsou:

  • studia žáků středních škol ve školách v partnerských regionech po dobu jednoho školního roku (cca 10 měsíců).

Oprávněnými žadateli jsou:

  • fyzická osoba, která má trvalé bydliště v Kraji Vysočina, je v době podání žádosti žákem nejvýše předposledního ročníku denního studia na některé ze středních škol se sídlem na území Kraje Vysočina (žadatelé z víceletých gymnázií musí mít dokončenou povinnou školní docházku) a  je v době podání žádosti mladší 20 let.

Stipendium je určeno na úhradu dopravy, ubytování, náklady spojené se zajištěním vzdělávání (školné, skripta…) a pojištění. O stipendium lze žádat opakovaně.

(Visited 61 times, 1 visits today)