Jako zkušení projektoví manažeři jsme spolupracovali i na hodnocení projektů. Posudky jsme zpracovávali jak pro soukromé nadace či nadační fondy, tak pro poskytovatele EU dotací, v minulosti například:

  • Phare,
  • ESF,
  • Operační program Rozvoj lidských zdrojů,
  • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost,
  • Operační program Praha – pól růstu.

Externí služby hodnocení projektů nabízíme jak nadacím či nadačním fondům, tak obcím, městům či krajským úřadům nebo firmám s vlastními dotačními programy.

(Visited 137 times, 1 visits today)