Světluška – technologie pro nevidomé: do 1. 5. 2017

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška vyhlašuje výzvu pro projekty zlepšující technologie pro zrakově postižené. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

NFOH – holocaust: do 21. 9. 2016

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje uzávěrky pro podávání žádostí v těchto oblastech:
– sociálně zdravotní péče se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust.
– sloužících k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávacích aktivit o holocaustu.
– vzdělávacích aktivit v oblasti judaismu a rozvoje židovských komunit.
– rekonstrukci, obnovu a zachování movitých a nemovitých židovských památek na území České republiky.
Uzávěrka pro žádosti ve všech oblastech je 21. 9. 2016. Žádat mohou právnické osoby dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Světluška – stipendia: do 7. 9. 2016

O stipendium až 40 tis. Kč/akademický rok mohou požádat Nadační fond Světluška studenti SŠ nebo VŠ s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením.