Obcím a městům, neziskovým či podnikatelským subjektům, ale i fyzickým osobám nabízíme školení v oblasti projektového managementu. Základním kurzem je kurz Grantování pro NNO, který Vás provede všemi oblastmi přípravy projektu, tvorby projektové žádosti, fází uskutečňování projektu i fází následné udržitelnosti. V kurzu se naučíte definovat projekt. Seznámíte se se standardními metodami řízení projektů, které Vám pomohou naplánovat Váš projekt tak, abyste se (pokud možno) vyhnuli problémům při jeho realizaci. Seznámíte se se základy krizového řízení, což Vám umožní včas rozeznat přicházející problémy a adekvátně na ně reagovat. Dotkneme se také základů v projektech nejčastěji používaných právních předpisů (zákoník práce, autorský zákon, občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o účetnictví, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o veřejných zakázkách) a seznámíte se se základy účetnictví tak, abyste správně porozuměli podmínkám udělení dotace a vyhnuli se zbytečným komplikacím při realizaci projektu.

Kurz Grantování pro NNO je koncipován jako tříměsíční, se 12 dvouhodinovými setkáními, přičemž je zaměřen především na praktický nácvik jednotlivých dovedností. Mezi lekcemi účastníci vypracovávají úkoly na zadaná témata a při následující lekci každý z účastníků dostane zpětnou vazbu na jím vytvořený úkol. Postupně si tak projdeme všechny fáze tvorby projektové přihlášky s přesahy do realizační a post-realizační fáze. Na konci kurzu bude mít každý z účastníků vypracovanou vzorovou projektovou přihlášku na vlastní téma.

V případě poptávky můžeme pro Vás na klíč realizovat tento kurz ve zkráceném termínu nebo pouze 1−2denní školení na vybraná dílčí témata.

(Visited 356 times, 1 visits today)