Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu obnovy majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obec,
  • fyzické osoby,
  • právnické osoby.

Dotace může činit max. 5 mil. Kč.

(Visited 80 times, 1 visits today)