Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu zřizování nových oplocenek chránících lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • vlastník lesa,
  • osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (§ 58 z. č. 289/1995, zákona o lesích) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Dotace může činit max. 15 mil. Kč.

(Visited 161 times, 1 visits today)