Návratný úvěr – překlenovací finanční pomoc neziskovým a příspěvkovým organizacím, jež čekají na přislíbené finanční prostředky z veřejných zdrojů na realizaci svých projektů – poskytuje letos již podeváté Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

Návratné příspěvky budou poskytovány bezúročně na základě výběrového řízení. Organizace, která získá NP, se bude podílet na úhradě nákladů NROS spojených s administrací NP. Jejich výše se odvíjí od výše poskytnutého NNP a jeho doby splatnosti s tím, že celková částka nákladů je fixně stanovena ve výši 5 % p. a. z poskytnutého NNP. NP bude poskytován ve výši od 250 tisíc do 1 milionu Kč na dobu od 4 do 12 měsíců. Ručení za NNP probíhá formou avalované blankosměnky, a to do výše max. 50 %.

(Visited 128 times, 1 visits today)