Česká pojišťovna vypisuje grantový program pro fyzické i právnické osoby, určený pro tyto oblasti podpory:

  • podpora sociálně a zdravotně handicapovaných občanů,
  • bezpečnost silničního provozu,
  • prevence rizikového chování dětí a mládeže,
  • finanční gramotnost.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • fyzické osoby,
  • NNO.

Dotacemůže činit max. 100 tis. Kč.

Z dotace nelze hradit běžný provoz organizace.

 

(Visited 125 times, 1 visits today)