Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu ochrany lesa a prevence proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.  Podporovanými aktivitami jsou:

 • pokládání (instalace) a asanace lapáku na podkorní hmyz, pořízení a instalace feromonových odparníků,
 • oplocení lesních porostů (výstavba oplocenek) a ochrana stromků nátěrem proti okusu zvěří,
 • další výchovný zásah za dobu platnosti lesního hospodářského plánu nebo osnovy, a to za podmínek uvedených v článku II. Programu.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • vlastník lesa nebo jiný oprávněný uživatel lesa (pachtýř, nájemce). V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o dotaci vždy osoba, která:
  • má většinový spoluvlastnický podíl, nebo
  • je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se
   žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

Dotace může činit max. 300 tis. Kč..

(Visited 75 times, 1 visits today)