Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu aktivit, pro které nejsou vypsány standardní dotační tituly. Individuální dotace jsou udělovány z fondu hejtmana (OKHE).

Oprávněnými žadateli jsou:

  • fyzické osoby,
  • právnické osoby (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).

Dotace může činit max. 200 tis. Kč.

(Visited 99 times, 1 visits today)