Plzeňský kraj – lesní oplocenky: do 31. 3. 2018

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu zřizování nových oplocenek chránících lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.

Více informací

Plzeňský kraj – krizová pomoc po pohromách: do 31. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu obnovy majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku pohromy zničen či poškozen v takové míře, že není způsobilý k řádnému plnění určené základní funkce.

Více informací

Plzeňský kraj – individuální dotace: do 31. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu aktivit, pro které nejsou vypsány standardní dotační tituly. Individuální dotace jsou udělovány z fondu hejtmana (OKHE).

Více informací

Plzeňský kraj – kulturní aktivity: do 25. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu kulturních a uměleckých aktivit. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – děti, mládež, sport: do 15. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – publikace: do 30. 9. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – datové sítě: do 28. 7. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu rozvoje optických datových sítí v Plzeňském kraji. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – investice pro venkovské spolky: do 12. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu spolkové činnosti ve venkovských oblastech. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – dětské tábory: do 5. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu vícedenních venkovských Plzeňského kraje (kromě příměstských) táborů pro děti a mládež. Tábory mohou trvat max. 7 dní.

Více informací

Plzeňský kraj – reprezentační sport: do 5. 5. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu účasti sportovců na významných sportovních událostech.  Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací