Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu činnosti zejména dětí a mládeže na území Plzeňského kraje v oblasti školství, mládeže a sportu. Podporovanými aktivitami jsou:

 • Podpora organizacím, které pravidelně v průběhu roku zajišťují školní a mimoškolní volnočasovou činnost dětí a mládeže na území Plzeňského kraje.
 • Podpora při pořádání a organizování akcí, soustředění a soutěží zejména pro děti a mládež zaměřených na reprezentaci a propagaci Plzeňského kraje, pořádání akcí celostátního a mezinárodního významu.
 • Podpora akcí škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.
 • Podpora reprezentačních výběrů startujících za Plzeňský kraj, reprezentantů České republiky, kteří mají trvalé bydliště na území Plzeňského kraje.
 • Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, rozvoj a zachování všesportovní zdatnosti dětí, mládeže a dospělých.
 • Podpora preventivních a ekovýchovných aktivit.
 • Podpora činnosti a aktivit dětí a mládeže s handicapem, vytváření vhodných podmínek pro zájmové aktivity dětí, mládeže a osob s handicapem.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • fyzické osoby,
 • fyzické osoby podnikající,
 • právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu,
 • příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem.

Dotace může činit max. 30 tis. Kč.

(Visited 67 times, 1 visits today)