Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu spolkové činnosti ve venkovských oblastech. Podporovanými aktivitami jsou:

  • pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku, dále jen DHM (majetek oceněn na min. 40 tis. Kč s dobou použitelnosti více jak 1 rok),
  • rekonstrukce a modernizace nemovitých věcí (nikoliv opravy).

Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity na projekty související s podnikatelskou činností vytvářející zisk. Ziskem není výnos z provozu zařízení, který je použit na úhradu nákladů spojených s provozem.

Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolek,
  • pobočný spolek.

Dotace může činit max. 200 tis. Kč.

(Visited 42 times, 1 visits today)