Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu kulturních a uměleckých aktivit. Podporovanými aktivitami jsou:

  • kulturní a umělecké aktivity realizovaných na území Plzeňského kraje, které během roku oživí kulturní dění, a to zejména v obcích a městech PK II.
  • prezentace aktivit neprofesionálních uměleckých sdružení a osob,
  • zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání (jedná se výhradně o vlastní umělecké aktivity žadatele).

Oprávněnými žadateli jsou:

  • fyzické osoby,
  • fyzické osoby podnikající,
  • právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu.

Dotace může činit max. 20 tis. Kč.

(Visited 94 times, 1 visits today)