Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

  • příprava, předtiskové přípravy a vydání díla (např. tisk, grafika) nebo
  • aktualizované vydání již vydaného díla.

Oprávněnými žadateli jsou:

  •  fyzické osoby,
  • fyzické osoby podnikající,
  • právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu.

Žadateli nemohou být územní samosprávné celky (obce, města, kraje) a jimi zřizované a zakládané organizace, svazky obcí a státem zřizované příspěvkové organizace.

Dotace může činit max. 150 tis. Kč.

(Visited 39 times, 1 visits today)