Liberecký kraj – lesnictví: do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu ochrany lesa a prevence proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.  Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Zlínský kraj – vodovody: do 4. 8. 2017

Zlínský kraj vypisuje dotaci na rozšiřování vodohospodářské infrastruktury v malých obcích a městských částech. Cílem je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 a místních (městských) částí do 1000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpadních vod a zlepšení zásobování pitnou vodou.

Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

OP ŽP – přechody pro vodní živočichy (50. výzva): do 31. 7. 2017

Operační program Životní prostředí vypisuje výzvu pro dotace na projekty údržby či stavby nových přechodů pro zvíata, umožňujiícíh jejich migraci přes liniové a inrastrukturní stavby.

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

SFŽP – ekologické inovace: do 30. 6. 2017

O dotaci  200 tis. Kč – 50 mil. Kč mohou požádat předkladatelé inovačních projektů, které se zaměřují na řešení problémů v následujících oblastech:

Více informací

Karlovarský kraj – lesy: do 10. 7. 2017

Zcela nový dotační program vyhlašuje letos Karlovarský kraj. Dotace jsou určeny na oprakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a na ochranu lesa proti zvěři oplocenkami.

Více informací

Radegast lidem: do 15. 5. 2017

Nošovický Radegast vyhlašuje dotační program na podporu péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech.  Místem realizace projektů je okolí pivovaru v Nošovicích (na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín). Podporovanými aktivitami jsou:

Liberecký kraj – individuální dotace v ekologii: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Granty škoda – výsadba dřevin: do 30. 4. 2017

V okresech Mladá Boleslav, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou a okresech přilehlých k těmto třem základním okresům firemní granty mohou podpořit aktivity zaměřené na ekologické projekty – výsadbu nových dřevin:

Více informací

SFŽP – dotace na odstraňování halonů (výzva 15/2016): do 28. 4. 2017

O dotaci 350 Kč/1 kg zneškodněné látky mohou požádat právnické osoby, které mají certifikaci podle § 10 odst. 2 písm. h) zákona č. 73/2012 Sb., v platném znění, ke skladování halonů pro potřeby jejich
kritického použití podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

Více informací