Nošovický Radegast vyhlašuje dotační program na podporu péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech.  Místem realizace projektů je okolí pivovaru v Nošovicích (na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín). Podporovanými aktivitami jsou:

 • Aktivity na podporu udržitelného turistického ruchu a odstranění negativních dopadů masového turistického ruchu.
 • Péče o vodní zdroje.
 • Pořádání kulturních, uměleckých, sportovních, vzdělávacích a komunitních akcí.
 • Péče o krajinu a přírodní bohatství, ochrana flóry a fauny, prevence znečištění přírody.
 • Ochrana místního kulturního dědictví a tradic.
 • Rekonstrukce a revitalizace drobných architektonických prvků, místních specifik a míst pamětí.
 • Organizace soutěží a popularizačních aktivit ve vztahu k přírodnímu bohatství Beskyd.
 • Návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek.
 • Aktivity na podporu rozvoje podnikání v regionu.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • spolek,
 • obecně prospěšná společnost,
 • účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb,
 • ústav,
 • příspěvková organizace.

Primární cílovou skupinou realizovaných projektů musí být osoby starší 18 let, které splňují zákonem
stanovenou věkovou hranici pro konzumaci alkoholických nápojů.

Maximální výše dotace činí 300 tis. Kč. Spoluúčast není vyždadována.

(Visited 90 times, 1 visits today)