V okresech Mladá Boleslav, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou a okresech přilehlých k těmto třem základním okresům firemní granty mohou podpořit aktivity zaměřené na ekologické projekty – výsadbu nových dřevin:

  • zaměření na nekomerční výsadby porostu (protierozní ochrana, revitalizace skládek stavebního či komunálního odpadu, zelené pásy mezi komunikacemi a obcí, rekultivace území, zvyšování biodiverzity lesních porostů, revitalizace po kalamitě atd.),
  • projekty s propojením na ekologické vzdělávání a okolí závodů ŠKODA AUTO v ČR.

Granty v max. výši 120 tis. Kč mohou získat především obce, neziskové organizace, školská zařízení, správy CHKO apod..

Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2017.

(Visited 59 times, 1 visits today)