MŠMT – věda a výzkum v programu EUREKA (2. výzva): do 5. 4. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. výzvu pro podávání výzkumných projektů do programu mezinárodní vědecké spolupráce EUREKA. Řešitelskými organizacemi v projektech mohou být  malé a střední podniky,  vysoké školy a  výzkumné organizace. Projekty EUREKA jsou zaměřeny na oblasti:

Více informací

Modernizace sportovišť – výsledky zveřejněny

Před několika minutami Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky dotačních žádostí o financování modernizace sportovišť. Dotace pro rok 2017 obdržely spolky a obce:

Více informací

Modernizace sportovišť mohou letos začít dříve

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letošním roce poskytne 483 mil. Kč na modernizaci sportovišť. Tato částka bude navýšena ještě o 16 mil. Kč, které na tento účel nebyly využity v loňském roce. MŠMT také slibuje zaslat finance příjemcům dotací o 6 měsíců dříve než loni, aby bylo možno je vyčerpat efektivně.

Více informací

MŠMT přidá regionálním školám na investice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje nový dotační program, který by měl podpořit menší školy v regionech. Investiční prostředky budou určeny na výstavby, přístavby nebo rekonstrukce škol tak, aby bylo možno rozšířit jejich kapacity (především na 1. stupni). Dotace bude možno využít také na rozšíření školních klubů a družin.

Více informací

MŠMT – výzkum: do 30. 11. 2016

O dotaci na výzkumné projekty v mnoha vědních oblastech mohou žádat výzkumné organizace nebo malé a střední podniky zabývající se výzkumem, a to do 30. 11. 2016. Součástí žádosti mohou být také mobility – výměny a stáže vědeckých pracovníků na partnerském pracovišti. Podpořeny budou projekty z těchto oborů:

Více informací

MŠMT – děti: do 31. 10. 2016

Investiční dotaci na rekonstrukce, rozšíření nebo výstavbu nových mateřských a základních škol vyhlásilo v rámci svých rozvojových programů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Alokace pro tento program činí 300 mil. Kč.

MŠMT – děti a mládež: do 31. 10. 2016

NNO a účelová zařízení církví, které jsou nositeli statutu „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, mohou žádat o dotaci z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na podporu dlouhodobých a pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Více informací

MŠMT – věda: do 4. 10. 2016

O dotaci na podporu mezinárodní vědecké spolupráce mohou žádat výzkumné instituce* z programu INTER-INFORM, a to na období až 4 let. Podprogram je zaměřen na podporu budování a udržitelnosti informačních sítí a služeb ve VaVaI v zájmu zvýšení účasti českých výzkumných pracovišť v mezinárodních programech VaVaI.

Více informací

MŠMT – učitel ČJ v Indii: do 9. 9. 2016

Láká vás Indie? Chtěli byste ji poznat? Umíte česky a anglicky? A máte na to potřebný „papír“? Pak můžete zkusit výběrové řízení MŠMT na pozici učitele češtiny na University of Delhi v indickém Dillí.