O dotaci na výzkumné projekty v mnoha vědních oblastech mohou žádat výzkumné organizace nebo malé a střední podniky zabývající se výzkumem, a to do 30. 11. 2016. Součástí žádosti mohou být také mobility – výměny a stáže vědeckých pracovníků na partnerském pracovišti. Podpořeny budou projekty z těchto oborů:

  • materiálový výzkum (včetně biologických materiálů, nano-materiálů, atd.);
  • energetika (včetně vývoje nové energie, čistého využití uhlí, obnovitelných zdrojů energie, apod.);
  • environmentální věda a technologie (včetně ochrany životního prostředí, vodárenství, apod.);
  • strojírenství (včetně železniční dopravy, letecké výroby, apod.);
  • potravinářství (včetně technologie zpracování potravin, bezpečnost potravin, apod.);
  • astronomie (včetně astrometrie, apod.);
  • biologie (včetně molekulární biologie, biotechnologie, apod.);
  • medicína (včetně zdravotnické techniky, moderní medicíny, tradiční čínské medicíny a farmacie, apod.);
  • ostatní (včetně ICT, nukleární vědy a příslušných technologií, dálkového průzkumu, chovu zvířat včetně ryb, veterinární medicíny, agronomie a zemědělských technologií, ochrany zemědělské půdy, apod.)

Dotace jsou určeny výhradně na projekty česko-čínské spolupráce, projekt musí být předložen současně jak českou stranou v ČR, tak čínskou stranou v ČLR, a to v souladu s podmínkami obou poskytovatelů.

Výzva k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2017-2018, MŠMT ČR

Výzva je vyhlašována ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu, a technologie Čínské lidové republiky.

(Visited 21 times, 1 visits today)