Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 2. výzvu pro podávání výzkumných projektů do programu mezinárodní vědecké spolupráce EUREKA. Řešitelskými organizacemi v projektech mohou být  malé a střední podniky,  vysoké školy a  výzkumné organizace. Projekty EUREKA jsou zaměřeny na oblasti:

  • informační technologie,
  • nové materiály,
  • životní prostředí,
  • biotechnologie a medicínské technologie,
  • robotika a automatizace,
  • komunikační technologie,
  • energetika,
  • doprava,
  • lasery.

Uzávěrka pro podávání přihlášek je 5. 4. 2017.

(Visited 48 times, 1 visits today)