Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v letošním roce poskytne 483 mil. Kč na modernizaci sportovišť. Tato částka bude navýšena ještě o 16 mil. Kč, které na tento účel nebyly využity v loňském roce. MŠMT také slibuje zaslat finance příjemcům dotací o 6 měsíců dříve než loni, aby bylo možno je vyčerpat efektivně.

Obce a spolky by se tedy měly dozvědět výsledky dotačního řízení již nyní, na počátku března, což jim umožní potřebné práce uskutečnit v delším časovém horizontu než v minulých letech, kdy čerpání probíhalo prakticky až na podzim. Ze 1 206 žádostí v celkovém objemu 6 mld. Kč, které byly do letošního kola předloženy, bude však podpořeno jen 50 projektů. Ačkoli objem žádostí převyšuje alokaci 12x, podpořena bude pouze 1/24 z předložených projektů. Z toho je zřejmé, že MŠMT letos upřednostnilo spíše nákladnější modernizace.

Pro rok 2018 chce MŠMT navýšit alokaci pro tento titul na 1,5 mld. Kč.

(Visited 37 times, 1 visits today)