Plzeňský kraj – kulturní aktivity: do 25. 10. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu kulturních a uměleckých aktivit. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Plzeňský kraj – publikace: do 30. 9. 2017

Plzeňský kraj vypisuje dotaci na podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – obnova venkova – malé obce: do 30. 6. 2017

Dotace Kraje Vysočina je určena na projekty ve venkovských oblastech, které nejsou podpořeny z jiných dotačních titulů. Podporovány jsou typy projektů:

Více informací

Radegast lidem: do 15. 5. 2017

Nošovický Radegast vyhlašuje dotační program na podporu péče o přírodní bohatství a udržitelný turismus v Beskydech.  Místem realizace projektů je okolí pivovaru v Nošovicích (na území bývalých okresů Frýdek-Místek, Vsetín, Karviná, Ostrava město, Nový Jičín). Podporovanými aktivitami jsou:

Liberecký kraj – kultura v ZŠ: do 30. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury. Rozvoj regionální kultury a kulturně vzdělávacích aktivit v příspěvkových organizacích Libereckého kraje:

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v kultuře: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – kulturní aktivity: do 31. 3. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního a nadregionálního významu se zaměřením na tradiční českou hudebnost, divadelní tvořivost, taneční umění a další kulturní tvorbu. Podpora je určena především na akce s širším společenským přínosem v regionu a dopadem na rozvoj regionální kultury a zachování tradic. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kraj Vysočina – památky: do 31. 3.

Dotace Kraje Vysočina je určena na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Kozel lidem: do 31. 3. 2017

Velkopopovický Kozel vyhlašuje dotační program na podporu komunitního rozvoje a místních tradic. Místem realizace projektů jsou Velké Popovice. Podporovanými aktivitami jsou:

Královéhradecký kraj – nadané děti: do 30. 3. 2017

Královéhradecký kraj vypisuje dotaci na projekty týkající se předškolního, primárního, sekundárního, základního uměleckého a zájmového vzdělávání dětí. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací