Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 16. 11. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace mládeže: do 16. 11. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 12. 5. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace mládeže: do 12. 5. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – významné sportovní akce pro mládež: do 20. 3. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu významných akcí, mítinků, soutěží a utkání pro mládež do 18 let na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města) místního, regionálního a nadregionálního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – významné sportovní akce: do 20. 3. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu významných akcí, mítinků, soutěží a utkání na území města Domažlice místního, regionálního a nadregionálního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace dospělých: do 20. 3. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných akcí mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace mládeže: do 20. 3. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu účasti na významných mládežnických akcích mimo území města Domažlice nadregionálního (tzn. vyššího než krajského) či mezinárodního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sportoviště: do 20. 3. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu provozu sportovišt, která jsou přístupná veřejnosti pro zájmovou sportovní činnost. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Domažlice – sport, reprezentace v dlouhodobých soutěžích: do 20. 3. 2017

Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu sportu a tělovýchovy v r. 2017. Podporovanými aktivitami jsou volnočasové sportovní aktivity, především pravidelné. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací