Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu významných akcí, mítinků, soutěží a utkání pro mládež do 18 let na území města Domažlice (výjimečně z technických důvodů mimo území města) místního, regionálního a nadregionálního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolky, příspěvkové a neziskové organizace (působící v oblasti práce s dětmi a mládeží do 18 let) s právní subjektivitou se sídlem a působností na území města Domažlice, které však nečerpají peníze z programů pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice na činnost mládeže v roce 2017.

Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

  •  organizace má sídlo na území města.
(Visited 23 times, 1 visits today)