Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu významných akcí, mítinků, soutěží a utkání na území města Domažlice místního, regionálního a nadregionálního charakteru. Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolky, příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v republikových mistrovských soutěžích družstev v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice

Žadatelé v tomto programu musí pro poskytnutí dotace splnit následující podmínky:

  •  organizace má sídlo na území města.
(Visited 26 times, 1 visits today)