Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu sportu a tělovýchovy v r. 2017. Podporovanými aktivitami jsou volnočasové sportovní aktivity, především pravidelné. Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolky,
  • příspěvkové a neziskové organizace s právní subjektivitou působící v republikových mistrovských soutěžích družstev v oblasti sportu se sídlem a působností na území města Domažlice.

Organizace musí od svých členů vybírat příspěvky ve výši minimálně 1.500,- Kč/os. za kalendářní rok a vést abecední seznam členů obsahující následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Organizace zároveň sdělí výši ročních příspěvků. Na požádání poskytovatele dotace organizace předloží též registrační (oddílové) průkazy, potvrzené soupisky družstev, doklady o zaplacení členských a oddílových příspěvků.

 

(Visited 14 times, 1 visits today)