Město Domažlice vyhlásilo dotační program na podporu provozu sportovišt, která jsou přístupná veřejnosti pro zájmovou sportovní činnost. Oprávněnými žadateli jsou:

  • spolky,
  • příspěvkové a neziskové organizace

působící v oblasti práce s dětmi a mládeží s právní subjektivitou, která provozují venkovní objekt určený ke sportovním aktivitám na území města Domažlice nebo na pozemcích města Domažlice. Žadatel zároveň musí splnit následující podmínky:

  • žadatel provozuje venkovní sportovní zařízení nacházející se na území nebo pozemcích města Domažlice,
  • volný přístup na sportoviště je pro mládež do 18 let zdarma v odpoledních hodinách (12.00 – 20.00) od dubna do října souvisle minimálně 4 hodiny 5x týdně,
  • neumožňují-li to objektivně klimatické podmínky, může žadatel provozní období adekvátně upravit (např. při úpravě lyžařských sportovišť),
  • žádá-li úhradu nákladů na nepřetržitý dohled dospělou osobou, ten musí být zajištěn nepřetržitě po celou dobu volného přístupu,
  • během volně přístupné doby nesmí probíhat na sportovišti žádná komerční aktivita, ani sportovní aktivita dospělých osob nad 18 let,
  • veškeré sportovní vybavení na sportovišti musí mít platnou revizi, kterou žadatel doloží k žádosti o grant.

 

(Visited 32 times, 1 visits today)