Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu obnovy a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl (ČOV, kanalizační a vodovodní řády, vodárenské objekty, náhradní zdroje pitné vody.). Podporovanými aktivitami jsou:

 • výstavba, popř. obnova ČOV pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí v působnosti kraje s napojením minimálně 20 ekvivalentních obyvatel (EO),
 • výstavba, rozšíření či obnova veřejné kanalizace na odvádění odpadních vod s napojením minimálně 20 EO pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí. Platí pro kanalizace, u kterých je zajištěno odvádění a čištění odpadních vod v souladu s vodním zákonem,
 • výstavba, rozšíření či obnova vodovodu vč. vodárenských objektů s možností připojení minimálně 20 osob pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí,
 • vybudování náhradního zdroje pitné vody pro obce do 4 000 obyvatel nebo svazky obcí,
 • zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně ohlášení na projekty uvedené v bodech a) až d), (nikoliv na projektovou dokumentaci pro provádění stavby).

Dotace není poskytována na:

 • projekty pro jednotlivé domácnosti,
 • výstavbu dešťové kanalizace,
 • vybudování vodovodů a kanalizací pro zasíťování pozemků určených pro budoucí bytovou nebo jinou výstavbu, s výjimkou přivedení vodovodů a kanalizace k obvodu nové stavební plochy,
 • ukončené akce a projekty,
 • akce realizované mimo území Libereckého kraje.

Oprávněnými žadateli jsou:

 • obce do 4 000 obyvatel v působnosti Libereckého kraje,
 • svazky obcí v působnosti Libereckého kraje.

Dotace může činit max. 2 mil. Kč. Spoluúčast je min. 30 %.

(Visited 48 times, 1 visits today)