Liberecký kraj – lesnictví: do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu ochrany lesa a prevence proti šíření hmyzích škůdců použitím lapálů a lapačů, ochranu lesa a prevenci proti škodám působených zvěří stavbou oplocenek a nátěry stromků, zlepšování stavu lesních porostů výchovnými zásahy.  Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v sociálních službách: průběžně do 31. 10. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace ve zdravotnictví: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v kanalizaci: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – individuální dotace v ekologii: průběžně do 31. 12. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program pro individuální dotace. Z tohoto programu mohou být podpořeny činnosti nebo aktivity, pro něž v daném roce nejsou otevřeny řádné dotační programy.

Více informací

Liberecký kraj – preventivní péče: do 30. 4 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu  preventivních a léčebně-preventivních pobytů. Podporovanými aktivitami jsou

Více informací

Liberecký kraj – rekondiční pobyty: do 30. 4 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu  ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany. Oprávněnými žadateli jsou:

Více informací

Liberecký kraj – kultura v ZŠ: do 30. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu účasti žáků jednotlivých tříd základních škol v Libereckém kraji a jejich doprovodu na připravených aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury. Rozvoj regionální kultury a kulturně vzdělávacích aktivit v příspěvkových organizacích Libereckého kraje:

Více informací

Liberecký kraj – environmentální kroužky: do 28. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací

Liberecký kraj – environmentální výchova: do 28. 4. 2017

Liberecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu environmentální výchovy a vzdělávání ve školách i při volnočasových aktivitách. Podporovanými aktivitami jsou:

Více informací